Kierownictwo Teatru

Witold Mazurkiewicz
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
witold.mazurkiewicz@teatr.bielsko.pl

Sekretariat
ul. 1 Maja 1
tel. 33 812 36 32
dyrektor@teatr.bielsko.pl


Małgorzata Mostek
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Finansowych

Sekretariat:
ul. Kołłątaja 4
tel. 33 812 31 88
administracja@teatr.bielsko.pl